Vi synger vores slagsang "Nu Jerne Mandskor atter"