I korets vedtægter står der bl. a. i paragraf  2

Aktivt medlem kan enhver mand blive efter det fyldte 18. år, og efter en 3 måneders prøvetid, såfremt dirigent og formand eller et bestyrelsesmedlem skønner ham egnet til at deltage i korsang.

Kontingentet er for tiden 1.000 kr. årligt.
(Prøvetiden er kontingentfri.)

Optagelse foregår på følgende måde:
Første sangaften må ansøgeren gerne sidde blandt kormedlemmerne eller i salen og lytte, for at afgøre om han vil op til prøve.
Den er ret enkel, og den kan foretages i pausen eller den påfølgende sangaften.
Prøven foregår i enrum med dirigent og formand eller et bestyrelsesmedlem.
Dirigenten spiller f.eks. skalaer på klaveret, som ansøgeren så gentager.
Dette for at afgøre hvilken korstemme der passer bedst for vedkommende.
Han synger så måske et vers fra en selvvalgt sang.